İNTEQRASİYA OLUNMUŞ MENECMENT SİSTEMİ

Biz müştərilərin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsinə və aşkarlanmasına köklənmişik. Dəqiq problemlərin həlli və səmərəli xidmətin göstərilməsi müştərilərimizin hərtərəfli anlaşılması bizim üçün əsasdır. Bizim xidmət keyfiyyətlərin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

  • Təklif olunmuş xidmətlərin dərin öyrənilməsi
  • İSO 9001:2015, İSO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 daxil olmaqla beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunluq
  • Şirkətin təhlükəsizlik qaydaları və siyasətindən istifadə edərək nəzarət səviyyəsini artırmaq
  • Müştərilərin ehtiyac və sorğularına xüsusi diqqət yetirmək