Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

18 saylı orta məktəb

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması

23 saylı orta məktəb

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması

132-134 saylı orta məktəb

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması

6 saylı orta məktəb

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması

327 saylı orta məktəb

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması

Lycee Françes de Bakoue

 • Elektrik və Zəif Axın Sistemlərinin quraşdırılması
 • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması