Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və Daxili Enerji Təchizatına qoşulması.

Şəki Dövlət Dram Teatrı

Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və Daxili Enerji Təchizatına qoşulması.

Qaradağ Mədəniyyət Evi

Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və Daxili Enerji Təchizatına qoşulması.

Mushviqabad Mədəniyyət Evi

Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və Daxili Enerji Təchizatına qoşulması.