CPC ( Caspian Pipeline Coating)

CPC zavodu

  •  2 ədəd 2500 kv-lıq transformatorun təmiri
  • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması