CAMERON (Cooper Cameron Petroleum Equipment Group Inc)

Qaradağ ərazisi

  • 30 kv-lıq elektrik transformatorunun quraşdırılması
  • Yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin çəkilməsi və elektrik stansiyasına qoşulması