SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT SİYASƏTİ

Bütün növ elektrik quraşdırma işlərinin əsas məqsədi şirkət işçilərinin işçi sağlamlığı və təhülkəsizliyi, qəza və hadisələrin qarşısını almaq, normal iş şəraiti yaratmaq, bununla yanaşı ətraf mühitə mənfi təsirləri azaltmaqdır. İdarəetmə, təhlükəsizlik və ətraf mühitin idarə olunması üzrə əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:

Texniki təhlükəsizlik-OHSAS 18001:2007 və İSO 14001:2004 ətraf mühitin idarə edilməsi standartlarının tələblərinə uyğun olaraq təhülkəsizlik idarəetmə fəaliyyətinin məhsuldarlığını artırmaq üçün idarəetmə sisteminin tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi və dəstəklənməsi;

-Şirkət elektrik quraşdırma işləri işçilərin və subpodratçıların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsinə birbaşa bağlıdır, mövcud qanunvericiliyə və təcrübəyə uyğun olaraq təşkilatın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təhlükəsiz iş mühiti yaratmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməlidir;

-Sağlamlıq və təhlükəsizlik və ətraf mühitin idarəetmə standartlarına dair qanunvericilik, tənzimləmə və digər tələblərə riayət etməlidir;

-Xəsarət və sağlamlığının pisləşməsinin qarşısını almaq, ətraf mühit üzrə SƏTƏM sistemi və digər çıxışları təkmilləşdirmək, ətraf mühitə çirkləndirmənin və digər mənfi təsirlərin qarşısını almaq və ətraf mühitin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir;

-Potensial hadisələrin və fövqəladə halların qarşısını almaq, işçilərin fəaliyyətinə aid riskləri azaltmaq və yanlış ekoloji aspektləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmalıdır;

-Peşəsindən asılı olmayaraq bütün şirkət işçiləri, təhlükəsizlik və ətraf mühitin idarə olunması üçün bütün mövcud standartlara, tənzimləyici və qanunvericilik tələblərinə riayət etməli, təhlükəsizlik və ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə şirkət siyasətini dəstəkləməli və həyata keçirməlidir;

-İMA-Energy şirkəti siyasətinin tətbiq edilməsi üçün bütün labüd imkan və vasitələrin təmin edilməsinə və bu siyasətin bütün işçilərə ötürülməsinə borcludur.

İMA-Energy MMC direktoru: İntiqam Əliyev

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ

Müəssisənin ən vacib fəaliyyəti istehlakçı və xidmətlərin tələb və gözləntilərinə uyğun olaraq işin yüksək peşəkarlığını təmin etməkdir. Keyfiyyətin əsas meyarları aşağıdakılardır:

-İSO 9001:2008 Beynəlxalq Standartların tələblərinə uyğun olaraq, “Keyfiyyəti Menecement Sistemi”-in effektivliyini artırmaq.

-Müasir texnologiyanı yüksək keyfiyyətli və vaxtında yerinə yetirərkən kabel və təmir işlərinin aparılması və müştərilər tərəfindən təmin olunmalıdır.

-İstehsalın formalaşdırılması və planlaşdırma üsullarının təkmilləşdirilməsi. Heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması.
-Məhsulların və xidmətlərin çatdırılmasında standartların tələblərinə riayət etmək

-İstehlakçılar ilə uzunmüddətli və mənfəətli əlaqələrininkişaf etdirilməsi. “IMA Enerji” MMC-nin rəhbərliyi Keyfiyyət Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün lazımi resursları təmin etmək və hər bir işçinin məlumatlandırılması üçün məsuliyyət daşıyır.

 

“IMA Enerji” MMC şirkətinin direktoru: İntiqam Əliyev